Kto som

Mám dlhoročné skúsenosti s inštaláciami a údržbou vyhradených technických zariadení a technologických súborov pre rôznych klientov vo viacerých priemyselných odvetviach. Spolupracujem s renomovanými odborníkmi a dodávateľmi komponentov.

Cenu systémov stanovujem na základe osobnej konzultácie a získaní dostatočného množstva informácií, optimálne po obhliadke miesta inštalácie.

Zvyčajne býva možnosť vybrať si z viacerých variant technických riešení od rôznych výrobcov so zameraním na životnosť a komfort obsluhy. Každý výrobca poskytuje špecifické technické alebo finančné benefity výhodné pre individuálnu aplikáciu.

V prípade požiadavky spolupracujem pri riešení pripojenia on-grid systému do distribučnej siete. 

Zabezpečím realizáciu s podporou štátnej dotácie - som oprávneným zhotoviteľom fotovoltaických systémov v programe Zelená domácnostiam II. Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry.

Rovnako je možná dodávka jednotlivých komponentov podľa priania zákazníka, ktorý je odborne zdatný a chce systém zhotoviť svojpomocne.


Čo ponúkam

- v prípade požiadavky zo strany zákazníka, zaslanie dotazníka, ktorý bude slúžiť na vypracovanie predbežnej cenovej ponuky

- pre priame stiahnutie dotazníka kliknite "SEM"

- vypracovanie cenovej ponuky s alternatívami pre výber možností technického a cenového riešenia
- v prípade obojstranného potvrdenia záujmu následnú obhliadku miesta inštalácie a vypracovanie finálnej cenovej ponuky

- t.j. individuálne technické riešenie šité na mieru každého zákazníka
- spoluprácu pri uplatňovaní možnosti štátnych dotácií pri podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
- projektovanie dohodnutého technického riešenia
- v prípade požiadaviek vypracovanie návrhov zmlúv na realizáciu diela
- kvalifikovanú montáž

- uvedenie do prevádzky
- prevádzkový servis
- vzdialený monitoring v závislosti od zvoleného technického riešenia
- zaškolenie obsluhy a údržby zariadení
- odovzdanie revíznych správ a súvisiacej dokumentácie