On -grid (najčastejšie inštalované aplikácie)

FV panel – striedač (prípadne batéria) – pripojenie do distribučnej siete

-       Optimálne s presmerovaním prebytkov elektrickej energie napr. do akumulácie teplej vody resp. batérie, pre ekonomickejšie využitie, prípadne   zapínaním spotrieb vo zvolenom poradí priorít

-       Najviac energie je totiž zväčša k dispozícii v čase, keď sa nevyužíva v domácnostiach

-       Potrebná je optimálna voľba a manažment výkonu zariadenia, vzhľadom na minimalizáciu dodávok prebytkov do distribučnej siete a s tým 

  spojenú legislatívu

-       Striedač je v tomto systéme synchronizovaný so sieťou

-       Je potrebné ohlásenie na pripojenie do distribučnej sústavy

 

Hybridný systém (najefektívnejšie využitie slnečnej energie)

FV panel – solárny regulátor – batéria – menič – alternatívny zdroj napr. verejná sieť

- V tomto systéme sa energia využíva na priamu spotrebu a v prípade jej prebytku sa kumuluje v batérii, z ktorej sa čerpá v čase nedostatku. V   prípade vybitia batérie môže menič prepnúť z alternatívneho zdroja. Batérie je možné radiť paralelne, pre zvýšenie kapacity kumulácie energie.

- môže/nemusí byť synchronizovaný z distribučnou sieťou
- distribučná sieť môže byť ako alternatívny zdroj galvanicky oddelená


Off-grid systémy (nezávislý systém bez zdroja z distribučnej siete)

Ohrevy teplej vody -  priame presmerovanie produkovanej elektrickej energie do odporovej špirály